profile_en

QING-JUN ZHANG
QING-JUN

QING-JUN ZHANG
CHINA / Beijing Sheng Hua Wushu Fighting Club / Sanda

COUNTRY : CHINA
DATE OF BIRTH : May 18, 1986
HEIGHT : 6 feet 1 inch
WEIGHT : 231 lbs

*TITLES*
JiangSu Sheng Sanda Heavyweight Champion '01
JiangSu Sheng Sanda Championship Heavyweight Champion '02
Shanghai Gymnastic School Sanda Tournament Heavyweigh Champion '02
China Police Special Armament Sanda Tournament Heavyweight 2nd Place '03
World IMF Martial Arts Tournament Heavyweight Champion '04

*BOUT RESULTS*
2 Fights 1 Win 1 Loss

*LAST 30 FIGHT*
19Mar.2005K-1 WORLD GP 2005 in SEOULLKAOKLAI KAENNORSINGDecision
17Jul.2004K-1 WORLD GP 2004 in SeoulWAKEBONODecision